AKTUALNOŚCI

03-10-2023

Kolejne dofinansowanie na remont drogi!

2 454 392,00 dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycję drogową w m. Bardzinek, gm.Krośniewice.

Całkowita wartość zadania to: 3 506 275,00 zł

Termin realizacji zadania: od marca 2024 r. do października 2024 r.

Mieszkańcy będą mogli komfortowo dojeżdżać do pracy, kościoła, na zakupy , a uczniowie do szkoły.