AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
08-11-2023

LXXXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXXI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 9 listopada 2023 r. o godz. 15:45 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji