AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa | 3 000 000 zł dla Gminy Krośniewice na budowę mieszkań
21-11-2023

3 000 000 zł na budowę mieszkań w Gminie Krośniewice

Wspaniałe wieści dla mieszkańców Gminy Krośniewice od Pani Burmistrz Katarzyny Erdman: Gmina Krośniewice otrzymała 3 000 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa!

Kwota ta zostanie przeznaczona na wkład własny Gminy w utworzenie spółki SIM ZKM Ziemi Kutnowskiej.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. 

Mieszkania w SIM są:
- Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw.  „Zdolność czynszową”,
- Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny,
- Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Pierwszeństwo najmu będą miały:
- osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. Póz. 1116),
- osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. O osobach starszych (Dz. U. Poz. 1705) - tj. Osoby, które ukończyły 60. rok życia.