AKTUALNOŚCI

30-11-2023

Nowe mieszkania w Krośniewicach

Gminy ziemi kutnowskiej utworzyły spółkę z siedzibą w Gmina Łanięta, której celem jest wybudowanie nowych budynków wielorodzinnych w naszej okolicy.

Powstanie nowej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zasób Nieruchomości, to ważny krok dla wszystkich dziesięciu gmin członkowskich w dążeniu do zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych dla lokalnej społeczności.  
Gratulujemy wszystkim włodarzom gmin współtworzących z nami spółkę SIM KZN Ziemii Kutnowskiej z siedzibą w Łaniętach.