AKTUALNOŚCI

17-01-2024

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025: GMINA KROŚNIEWICE

Szanowni Państwo, Burmistrz Krośniewic przedstawia terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w wyżej wymienionym postępowaniu:

Harmonogram rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do Zarządzenia

Harmonogram rekrutacji do I klas publicznych szkół podstawowych – załącznik nr 2 do Zarządzenia

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. Uchwała nr XXXI/204/2017 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice
  2. Uchwała nr XXXI/205/17 Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice

3.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice

L.p. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

do 21 marca 2024 r.

od 17 kwietnia 2024 r.

do 26 kwietnia 2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2023 r. 900 z późn. zm.)

od 22 marca 2024 r.

do 26 marca 2024 r.

od 29 kwietnia 2024 r.

do 30 kwietnia 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2024 r. 6 maja 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 marca 2024 r.

do 5 kwietnia 2024 r.

od 7 maja 2024 r.

do 10 maja 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2024 r. 13 maja 2024 r.

4.Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice

L.p. Rodzaj czynności

Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca 2024 r.

do 21 marca 2024 r.

od 17 kwietnia 2024 r.

do 26 kwietnia 2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2023 r. 900 z późn. zm.)

od 22 marca 2024 r.

do 26 marca 2024 r.

od 29 kwietnia 2024 r.

do 30 kwietnia 2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2024 r. 6 maja 2024 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 28 marca 2024 r.

do 5 kwietnia 2024 r.

od 7 maja 2024 r.

do 10 maja 2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 8 kwietnia 2024 r. 30 maja 2024 r.