AKTUALNOŚCI

19-01-2024

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośniewice.

1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca 2024 r. do 21 marca 2024
  • Termin uzupełniający- od 17 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- od 22 marca 2024 r. do 26 marca 2024 r.
  • Termin uzupełniający- od 29 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - 27 marca 2024 r.
  • Termin uzupełniający - 6 maja 2024 r.

4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - od 28 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.
  • Termin uzupełniający - od 7 maja 2024 r. do 10 maja 2024 r.

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - 8 kwietnia 2024 r.
  • Termin uzupełniający - 13 maja 2024 r.