AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
01-02-2024

LXXXVI sesja Rady Miejskiej

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 2 lutego 2024 r. o godz. 8:30 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie obrad sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.         Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Krośniewice.

5.         Zamknięcie obrad sesji.