AKTUALNOŚCI

07-02-2024

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rolnicy mogą składać już wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie 01.08.2023r. - 31.01.2024 r.

Termin wypłaty zwrotu podatku: do 30 kwietnia 2024 r.              

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi 1,46zł na 1 litr zakupionego oleju.

Limit przysługujący:

  • 110 litrów oleju napędowego / 1 ha użytków rolnych / rok;
  • 40 litrów oleju napędowego / 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz, koni w roku 2023 / rok;
  • 4 litry oleju napędowego / 1 dużą jednostkę przeliczen. świń w roku 2023 / rok.

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu – posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Gospodarstwo rolne - obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Wnioski składa się do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT (kopie) zakupu oleju,
  • informacja z ARiMR o liczbie dużych jednostek bydła, świń, owiec, kóz, koni w 2023 r.,
  • umowy dzierżawy i inne dowody użytkowania gruntów. 

 

Więcej informacji na: https://bip.krosniewice.pl/dokumenty,5_70