AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
08-02-2024

LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Działając na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz 40; poz. 572 i poz. 1463) zwołana zostaje LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 12 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4.      Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych za rok 2023 w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Krośniewice.

5.      Sprawy różne. 

6.      Zamknięcie obrad sesji.