AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Usługi społeczne i zdrowotne Fundusze Europejskie 2021 - 2027 | Wybrano partnera projektu dofinansowanego z UE
27-02-2024

Usługi społeczne i zdrowotne - wybrano partnera projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gmina Krośniewice / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach informuje o wyborze partnera projektu dofinansowanego z UE.

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.), informuje, że został dokonany wybór partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, w celu przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu dla 7.9 Usługi społeczne i zdrowotne programu Fundusze Europejskie dla 2021 - 2027 o nr FELD.07.09-IP.01-001/24, którego Liderem będzie Gmina Krośniewice / Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach.

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęła 1 oferta poprawna formalnie.

Jako Partner wybrany został podmiot: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e, 62-064 Plewiska, którego oferta zostałą oceniona na 10 punktów.

 

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman