AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Zarząd Spółki "Krośniewice" z absolutorium za 2023 r.
29-02-2024

Zarząd Spółki Wodnej "Krośniewice" z absolutorium za 2023 r.

W dniu 26 lutego 2024 r. uczestniczyłam we walnym zgromadzeniu Spółki Wodnej "Krośniewice" z siedzibą w Morawcach.

Podczas posiedzenia zostały omówione aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem spółki oraz odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z działalności za 2023 r.

Dokument ten spotkał się z akceptacją uczestników spotkania,  co przełożyło się na otrzymanie absolutorium dla Zarządu spółki.

Gratuluję Panu Prezesowi Czesławowi Kołodziejskiemu i wszystkim członkom Zarządu.

W trakcie dyskusji złożyłam deklarację rekomendacji Radzie Miejskiej terenu wygaszonej kotłowni na osiedlu Błonie, jako nowej lokalizacji siedziby spółki.

Życzę dalszej skutecznej i owocnej pracy w utrzymaniu obiektów melioracyjnych w Gminie Krośniewice.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman