AKTUALNOŚCI

01-03-2024

Stacja meteorologiczna w Gminie Krośniewice

Gmina Krośniewice zrealizowała w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej" budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Pawlikowice. Łączny kosz budowy stacji wyniósł 74 700,00 złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego to całość w/w kwoty. Dane będą przekazywane do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach

Bieżące informacje , mogą być przydatne również dla rolników podczas planowania prac polowych i  śledzić je można na stronie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

Z dostarczanych przez stację danych możemy dowiedzieć się o: 

  • temperaturze i wilgotności powietrza na wysokości 2 m,
  • temperaturze powietrza (bis),
  • temperaturze przygruntowej (+5 cm),
  • temperaturze gruntu (-10 cm),
  • temperaturze gruntu na głębokości -30 cm,
  • opadach atmosferycznych,
  • kierunku i prędkość wiatru,
  • usłonecznieniu/natężeniu promieniowania słonecznego.