AKTUALNOŚCI

Grafika dekoracyjna - Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 60 roku życia
21-03-2024

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 60 roku życia w dniu wyborów

Burmistrz Krośniewic informuje, że w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., wyborców z niepłnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:
  1. miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

  2. miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

  3. lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym"

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego należy dokonać w jednej z poniższych form w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 25 marca 2024r., (tzw. I tura), bądź do dnia 16 kwietnia 2024 r. (tzw. II tura):

  • pisemnie - Urząd Miejski w Krośniewiach, ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice,
  • ustnie:
    • w Sekretariacie Urzędu Miejskeigo w Krośniewicach,
    • lub telefonicznie pod nr telefonu 24 252 30 24.
  • w formie elektronicznej:

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania zarówno w I jak i II turze. 

Termin zgłoszenia Burmistrzowi zamiaru skorzystania z prawa do transportu  do lokalu lub transportu powrotnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. 

Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. 

Termin złożenia Burmistrzowi wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania  z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo rezygnacja z transportu powrotnego upływa w dniu 5 kwietnia 2024 r. 

Termin wycofania zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego  w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) upływa w dniu 19 kwietnia 2024 r. 

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach (ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice) oraz w wersji elektronicznej poniżej.