AKTUALNOŚCI

10-04-2024

Wiosenna akcją szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w okresie pomiędzy 18 a 26 kwietnia 2024 r. teren powiatu kutnowskiego i łęczyckiego zostanie objęty wiosenną akcją szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia zostaną wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki z wysokości ok. 200 metrów.

Postępowanie ze szczepionką połkniętą lub nagryzioną przez psa czy kota

Szczepionka doustna przeciwko wściekliźnie dla lisów wolnożyjących zawiera wirus żywy, ale atenuowany, tzn. o osłabionej zjadliwości. Psy czy koty domowe nie są zwierzętami dla, których jest ta szczepionka przeznaczona. Może się zdarzyć, że nastąpi rewersja szczepionkowego wirusa do wersji zjadliwej. 

W przypadku podjęcia przez psa czy kota przynęty ze szczepionką należy rękami w rękawiczkach czy np. owiniętych workiem foliowym delikatnie wyjąć, w miarę możliwości, przynętę z pyska psa, nie rozrywając blistra. 

Jeżeli dojdzie do rozerwania blistra i jego zawartość, czyli szczepionka rozleje się na ręce człowieka i będzie miała kontakt z błonami śluzowymi nosa, ust, gardła lub raną czy zadrapaniem na skórze należy to miejsce myć bardzo dokładnie wodą z mydłem (minimum 15 minut) oraz miejsce ekspozycji zdezynfekować płynem neutralizującym wirusy a następnie skontaktować się z lekarzem medycyny ludzkiej, który podejmie odpowiednie kroki i decyzje.

Jeżeli dojdzie do kontaktu zawartości blistra ze szczepionką z błoną śluzową jamy gębowej, spojówkami oka czy przerwaną ciągłością skóry u psa czy kota należy to miejsce, w miarę możliwości przemyć wodą z mydłem oraz zdezynfekować. Ponieważ pies czy kot nie są gatunkami docelowymi do pobrania szczepionki dla lisów należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Nie zaobserwowano do tej pory żadnych niepokojących reakcji ze strony psa czy kota, ale każdy organizm jest inny i może w odmienny sposób zareagować na kontakt z taką formą szczepionki.

Lekarz weterynarii może podjąć decyzję o ewentualnej obserwacji psa czy kota przeciwko wściekliźnie. Obserwacja taka polega na badaniu klinicznym zwierzęcia, oględzinach zewnętrznych wraz z pomiarem temperatury ciała w odpowiednich dniach. Badania takie przeprowadza się w dniu 1, 5, 10 i 15 od dnia ekspozycji, czyli w tym przypadku kontaktu ze szczepionką w wyznaczonej lecznicy dla zwierząt.

Obserwacja prowadzona jest przez Inspektorów Weterynaryjnych lub wyznaczonych Urzędowych Lekarzy Weterynarii we wskazanej lecznicy. Właściciel zwierzęcia nie ponosi kosztów za przeprowadzenie obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia i wydanie wyniku obserwacji. Aby taka obserwacja była bezpłatna należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii, wyda on wtedy decyzję na przeprowadzenie obserwacji i wskaże właściwy zakład leczniczy.

W przypadku połknięcia lub podejrzenia połknięcia w całości przynęty z blistrem (np. przez większe psy) lub znalezienia części zgryzionego aluminiowego blistra należy ten fakt również zgłosić do lekarza weterynarii. Powiadomić lekarza weterynarii o możliwości połknięcia, zjedzenia przez zwierzę całego lub części blistra, poinformować go również, że w części połkniętej znajdowała się folia aluminiowa i zasugerować wykonanie prześwietlenia rentgenowskiego jamy brzusznej. Folia aluminiowa jak i grubszy plastik na zdjęciu rentgenowskim daje charakterystyczny cień więc powinna być możliwość zobaczenia tego typu ciała obcego.