AKTUALNOŚCI

16-04-2024

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”

Trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 15 maja 2024 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub pod linkiem https://www.kupujswiadomie.gov.pl/formularz-bitwa-regionow/

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAĆ W TRZECH ETAPACH:

Etap I

 • Komisja kwalifikacyjna, na podstawie oceny formularzy
  zgłoszeniowych, utworzy listę rankingową prac konkursowych.
  Do udziału w wydarzeniach regionalnych I etapu konkursu przejdą
  KGW, które znajdą się na najwyższych pozycjach list rankingowych.
  W każdym wydarzeniu weźmie udział maksymalnie 20 KGW. Zespoły
  biorące udział w I etapie konkursu, które zostaną najwyżej ocenione
  przez komisje konkursowe podczas danego wydarzenia regionalnego,
  zostaną zakwalifikowane do II etapu, tj. półfinału konkursu.

Etap II

 • KGW, które zajmą 1. miejsce w wydarzeniach regionalnych,
  biorą udział w półfinałach wojewódzkich. 16 KGW, po 1 z każdego
  województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu,
  kwalifikuje się do finału ogólnopolskiego.

Etap III 

 • Finał z udziałem 16 KGW.


W tym roku pula nagród wyniesie ponad 65 tys. zł. Przewidziana jest również nagroda dodatkowa dla laureata I miejsca w finale – wyjazd przedstawicieli KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE.