AKTUALNOŚCI

09-05-2024

Spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Zapraszam mieszkańców gminy Krośniewice na kolejne spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się dnia 15 maja 2024 r. ( środa) o godz. 14:30 w sali Ośrodka Kultury OSPa, ul. Targowa 15, 99-340 Krośniewice

W trakcie wydarzenia będzie można indywidualnie zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobu składania wniosków o dofinansowanie oraz zasad realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych, m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.