AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
10-05-2024

II Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach w dniu 15 maja 2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołana zostaje II sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 15 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali OSPa w Krośniewicach (ul. Targowa 15), z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Krośniewicach oraz ustalenia liczby tych komisji.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji budżetu, rolnictwa, rozwoju gminy, oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.

  8. Sprawy różne.

  9. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji sesji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1872/rada-miejska-w-krosniewicach.htm