AKTUALNOŚCI

Grafika ilustracyjna Sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach
10-07-2024

VI Sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Działając na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.) zwołana zostaje VI sesję Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 10 lipca 2024 r. o godz. 14:30 w sali OSPa w Krośniewicach, ul. Targowa 15, z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2024 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 dla Gminy Krośniewice.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Link do transmisji sesji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1872/rada-miejska-w-krosniewicach.htm