główna zawartość strony


Kolejne dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego dla Gminy Krośniewice

100 tyś. zł tym razem trafiło do Sołectwa Bielice na realizację projektu infrastruktura sołecka na Plus. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Sołtys Agaty Dąbrowicz-Nowak, otrzymane fundusze zostaną wykorzystane na zakup:

 • wiaty rekreacyjnej
 • ławek drewnianych
 • lamp solarnych pod wiatę
 • lamp solarnych
 • zewnętrznych zestawu do segregacji śmieci
 • stojaka rowerowego
 • materiałów na elewację budynku
 • drzwi zewnętrznych wraz z montażem
 • domków dla owadów
 • sadzonek drzew iglastych
 • ziemi z transportem
 • nowego ogrodzenia i piłkochwytów
 • zestawu do monitoringu
 • elementów placu zabaw
 • stołu do tenisa stołowego
 • stołu żeliwnego z elementami drewnianymi

Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swojej „Małej Ojczyzny”.

Tablica Infrastruktura sołecka

W ramach projektu zrealizowano całkowitą budowę ogrodzenia panelowego na podmurówce na dł.136 mb (z furtką i bramą), w tym piłkochwyty w części boiskowej od strony zachodniej. W części południowej zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci. W czynie społecznym wykonano ścieżkę sensoryczną z naturalnych, dostępnych materiałów( szyszki, kamienie, piasek itp.) Dla poprawy bezpieczeństwa terenu zostały zakupione dwie lampy solarne. W części południowej i południowo-wschodniej zostały zamontowane dwa domki dla owadów, które oprócz schronienia dla pożytecznych owadów, mają wartość edukacyjną. W części południowo-wschodniej posadzono sadzonki drzew iglastych, które stanowić będą swoisty, naturalny oczyszczacz powietrza, będą tłumić hałasy i poprawią estetykę terenu. Po wschodniej stronie została wybudowana wiata rekreacyjna z ławkami i lampkami solarnymi. W celu poprawy bezpieczeństwa zakupiono zestaw do monitoringu. W ramach projektu wyposażyliśmy świetlicę wiejską w zewnętrzny stół do tenisa stołowego, który znajdzie swoich zwolenników, gdyż wśród młodzieży jest zainteresowanie tą dyscypliną. W celu uporządkowania terenu wokół świetlicy zostały zakupione stojaki na rowery oraz kosze do segregacji odpadów. W celu zabezpieczenia obiektu świetlicy zostały zakupione oraz zamontowane drzwi zewnętrzne z podwyższonymi parametrami termoizolacyjnymi. Dla poprawienia estetyki wyglądu świetlicy zostały zakupione materiały budowalne z przeznaczeniem do elewacji budynku.

Wartość projektu całkowita 99 756,55 złotych, wysokość udzielonej dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego stanowi 100% całkowitych kosztów projektu.