główna zawartość strony

logo EU oraz PROW
Tytuł operacji: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W GMINIE KROŚNIEWICE POPRZEZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W NOWEM"
Beneficjent: Gmina Krośniewice
Nr umowy: Umowa o przyznanie pomocy Nr 00212-6921-UM0501885/11 zawarta w dniu 9 listopada 2011 r., z późn. zm.
Lokalizacja: Gmina Krośniewice, powiat kutnowski
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

Działanie 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Wartość: 4 212 983,10 zł
Łączne dofinansowanie: 2 569 385,00 zł
Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców w Gminie Krośniewice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody

Etap I – budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krośniewice

budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków
budowa 100 szt. przodowych oczyszczalni ścieków

Etap II – przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowem

Etap II – przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowem
Etap II – przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowem
Etap II – przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowem
Etap II – przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowem