Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach

21-01-2016

Mechatronika, jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych: Gmina Krośniewice

Mechatronika, jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych

W latach 2013 - 2015 uczniowie Gimnazjum im. Rodziny Rembielińskich przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach, uczestniczyli w projekcie „Mechatronika, jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych". Projektem objętych zostało 87 uczniów, podzieleni zostali oni na 7 grup, 2 grupy uczestniczyły w zajęciach: Technika z implementacją mechatroniki, 4 grupy odbywały zajęcia z mechatroniki, a jedna grupa tworzyła Młodzieżowy Klub Techniki.

Celem projektu był wzrost jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Każdy uczeń naszego gimnazjum, który polubił ten nowy, szkolny przedmiot, wie jaka to interesująca dziedzina nauki. Opiera się ona głównie na programowaniu, konstruowaniu oraz sterowaniu robotami. Dało się zauważyć spore zainteresowanie tym przedmiotem. Uczniowie, którzy są zainteresowani tą dziedziną nauki mają możliwość szybszego poznania swoich preferencji, co do swojego przyszłego zawodu. Oczywiste jest również to, że trzeba rozwijać zainteresowania młodych ludzi w kierunku, który jest ściśle związany z tą dziedziną, a i niejako w linii prostej się z niej wywodzi, czyli poszerzać tę wiedzę. Takie właśnie innowacyjne działania wprowadzane są na poziomie szkoły średnie (w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach). Tematyka związana z robotami, rozbudowana o urządzenia wspierane technologią mechatroniczną, czyli drukarki 3D oraz roboty latające stanowi dla licealistów interesujące wyzwanie.

Do nauczania przedmiotu mechatronika w szkole ponadgimnazjalnej, opracowany został innowacyjny program, którego założenia przewidują kształcenie ogólne z matematyki, informatyki i fizyki dla tego etapu edukacji, uzupełnione o treści charakterystyczne dla samego przedmiotu mechatronika dla tego etapu edukacyjnego. Program stanowi przemyślaną kompilację treści umieszczonych w podstawie programowej przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, które stanowią fundament praktycznej, twórczej i konstrukcyjnej działalności uczniów. Mimo, iż dla sprawniejszego opanowywania umiejętności przedmiotu mechatronika niezbędne wydają się treści teoretyczne matematyki, fizyki i informatyki, zdobyte na poziomie gimnazjalnym, to ich poszerzenie o wiedzę z poziomu szkoły średniej ma charakter praktyczny, wymaga zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Przewidziane treści rozszerzają także zakres pojęciowy uczniów w odniesieniu do przedmiotów przyrodniczo – matematycznych.