Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

W dniu 26 marca 2020 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 50.2020 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem nr 31.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

attach_file Załączniki