Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Nabór kandydatów na członków komisji opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków komisji opiniującej oferty

W dniu 11 marca 2020 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 44.2020 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Termin zgłaszania kandydatów upływa 19 marca 2020 r.

attach_file Załączniki