Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Nabór kandydatów na członków komisji opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków komisji opiniującej oferty

W dniu 21 lutego 2020 r. Burmistrz Krośniewic Zarządzeniem nr 32.2020 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 lutego 2020 r.

attach_file Załączniki