Informacje, ogłoszenia, komunikaty dla NGO

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty: Gmina Krośniewice

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty

W dniu 15 lutego 2018 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 23/2018 ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 5 marca 2018 r.