Konkursy dla organizacji pozarządowych

26-03-2019

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice

Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie wyników

W dniu 26 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 53/2019 ogłosił wyniki wyboru i przyznania kwoty dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięć  z zakresu sportu w 2019 roku