Konkursy dla organizacji pozarządowych

15-03-2019

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników: Gmina Krośniewice

Otwarty Konkurs Ofert - ogłoszenie wyników

W dniu 14 marca 2019 r. Burmistrz Krośniewic Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieZarządzeniem Nr 44/2019 ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku, ogłoszonego Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Zarządzeniem nr 24/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej