Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

14-04-2023

LXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

LXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieLink do transmisji 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołana zostaje LXXII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach na dzień 17 kwietnia 2023 r. o godz. 13:30 w sali OSPa przy ul. Targowej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 351 położonej w Krośniewicach wraz z ustanowieniem służebności gruntowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 kwietnia 2021r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Krośniewice.
  6. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki