Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

12-07-2018

XLVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLVII sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na dzień 20 lipca 2018 r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 (wejście od strony Weterynarii) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krośniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie części nieruchomości będących własnością Gminy Krośniewice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Krośniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (Jankowice).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (Godzięby).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krośniewice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krośniewic.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 15. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 16. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki