Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

20-06-2018

XLVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLVI sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na dzień 25 czerwca 2018 r. o godz. 830 w sali narad Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUrzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i gminy Krośniewice.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

attach_file Załączniki