Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Krośniewicach

03-05-2018

XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach: Gmina Krośniewice

XLIV sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krośniewicach zostaje zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieDz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) na dzień 7 maja 2018 r. o godz. 8.30  w sali narad Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieUrzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morawce-Krzewie.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krośniewice w 2018 roku.
  4. Zamknięcie obrad sesji. 

attach_file Załączniki