Gospodarka

19-07-2016

„Kobieta w biznesie”: Gmina Krośniewice

„Kobieta w biznesie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie” Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego.W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN
  • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
  • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością. Dodatkowe informacje, terminy rekrutacji oraz dokumenty projektu dostępne są na: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

 

plakat

Realizator projektu: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, tel. 042 208 92 01, email: Otwiera program do wysyłania emailikobietawbiznesie(at)larr.lodz.pl

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

attach_file Załączniki