Gospodarka

12-07-2016

Projekt "Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości": Gmina Krośniewice

Projekt "Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości"

Cele projektu: zwiększenie liczby trwałych, nowo powstałych przedsiębiorstw (start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami

Co oferuje projekt?

  • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 22 700,00 zł
  • wsparcie pomostowe w wysokości 14 000,00 zł (8m-cy x 1 750,00 zł)

Miejsce realizacji: powiat kutnowski

Termin rekrutacji: sierpień 2016 rok

Dane kontaktowe: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Otwiera program do wysyłania emailikutno(at)zdz-plock.com.pl
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.zdzkutno.pl

Osoba do kontaktu: Renata Korycka tel. 24 254-49-59 kom.728437640